RADU STANCU

Avocat au Barreau de STRASBOURG 

18 rue de Stockholm

 67000, Strasbourg, France 

téléphone : +33 (0)7 69 25 88 40 (France)

     +44 (0)730 587 637 (Roumanie)

e-mail: radu.stancu@email.com

n° Case :  245

radu stancu

avocat

docteur en droit

Enseignant des universités

domenii de practicĂ

Domenii de practica

Dreptul afacerilor

01/04/2019

Dreptul afacerilor

Dreptul societăților comerciale

 • Alegerea structurii de funcționare a firmei (SARL, SAS, SASU, etc.);
 • Constituirea de societăți;  
 • Emisiuni de valori mobiliare;
 • Crearea de filiale și sucursale ; 
 • Transformări de societăți;
 • Lichidări și Disoluții de societăți;
 • Organizarea funcționării organelor de conducere ale firmelor;
 • Răspunderea cadrelor de conducere.

 

Fuziuni și achiziții

 • Organizare de data rooms ;
 • Due diligence achiziții și fuziuni ;
 • Redactarea de documente contractuale (contract de achiziție; contract de garanție de activ și pasiv, acorduri de tranziție);
 • Guvernarea societății.

Drept penal general si drept penal al afacerilor

01/04/2019

Drept penal general si drept penal al afacerilor

Garde à vue ; 

Composition pénale ; 

Ordonnance Pénale ; 

Convocation devant le Tribunal Correctionnel ;

Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ;

Comparution immédiate ;

Instruction correctionnelle et criminelle ;

Mise en accusation devant la Cour d’Assises ;

Dépôt de plainte et constitution de partie civile ;

Hospitalisation d’office.

 

În toate circumstanțele, cabinetul de avocatura este lângă dumneavoastră pentru a vă asigura respectarea drepturilor dumneavoastră fundamentale, atât pe durata arestului preventiv și a anchetei, cât și a procesului penal și a detenției.

Drept privat

01/04/2019

Drept privat

Drept civil 

 • Dreptul contractelor, dreptul obligațiilor, contracte de închiriere, vânzări de bunuri mobile (mașini, obiecte de artă și bijuterii, etc.) și imobile (terenuri, apartament, etc.) ;
 • Dreptul răspunderii contractuale (neexecutarea obligațiilor contractuale sau greșita executare a acestora) ;
 • Răspunderea civilă în dreptul comun ;
 • Recuperare de creanțe civile.

 

Drept imobiliar

 • Negocieri de contracte, redactări de contracte, contencios civil;
 • Contracte de închiriere imobile pentru locuință, profesionale sau comerciale;
 • Dreptul de coproprietate asupra unui imobil;
 • Contracte de vânzare de imobile;
 • Dreptul construcțiilor de imobile.

 

 Dreptul asigurărilor

 • Asigurări individuale, cât și contracte de asigurări de viață ce vizează accidentele corporale și riscurile de boală: răspundere civilă, accidente de circulație, etc.
 • Contracte de asigurare contra daunelor cauzate de furt și diferite incidente, sau a daunelor provocate de apă, foc și dezastre naturale;
 • Contracte de asigurări profesionale contra riscurilor inerente exercitării unei activități profesionale: medicină generală sau de specialitate, chirurgie, construcții de imobile și lucrări publice, transporturi, etc.

 

 Dreptul familiei internațional

 • Divorț intre cupluri de naționalitate diferită;
 • Răpire internațională de minori;
 • Regimuri matrimoniale;
 • Succesiuni internaționale.