RADU STANCU

Avocat au Barreau de STRASBOURG 

18 rue de Stockholm

 67000, Strasbourg, France 

téléphone : +33 (0)7 69 25 88 40 (France)

     +44 (0)730 587 637 (Roumanie)

e-mail: radu.stancu@email.com

n° Case :  245

radu stancu

avocat

docteur en droit

Enseignant des universités

Onorarii

Cabinetul fixează onorariile într-o totală transparență fată de clienții săi, căci transparența este o reală valoare respectată de către cabinetul avocatului Radu STANCU.

 

În conformitatea cu regulile deontologice ale profesiei de avocat, onorariile fac obiectul unei convenții de onorariu scrisă. Convenția de onorariu are drept scop fixarea câmpului de intervenție, a misiunii stabilite, a diligențelor cabinetului, a costurilor prestațiilor și a modalităților de plată. Clientul poate cere un decont al onorariilor și al cheltuielilor cabinetului de avocatura în orice moment. 

 

La baza fixării onorariilor stau următoarele criterii: 

 

  • notorietatea și experiența avocatului;
  • natura și complexitatea dosarului;
  • specializarea avocatului;
  • prestațiile ce trebuie îndeplinite;
  • taxele de justiție și costurile angajate de către cabinetul de avocatura;
  • situația financiara a clientului.

 

Pentru a răspunde cât mai bine nevoilor juridice ale clienților noștri și ținând cont totodată de resursele financiare ale acestora, Cabinetul propune mai multe tipuri de convenții de onorariu, după cum urmează :

 

1. Onorariul fixat în funcție de timpul efectiv petrecut pentru soluționarea dosarului. O data ce misiunea avocatului s-a îndeplinit și pentru a cunoaște astfel remunerația sa, Cabinetul v-a aduce la cunoștință numărul de ore petrecute la tratarea dosarului, care vor fi înmulțite cu tariful orar fixat prealabil împreuna cu clientul. 

 

2.  Onorariul forfetar. Avocatul și clientul fixează de comun acord, în momentul încheierii convenției de onorariu, remunerația globală și definitivă pentru serviciul juridic fixat. Orice altă nouă prestație juridică va face obiectul unei noi convenții de onorariu.

 

3.  Onorariul complementar de rezultat. În acest caz, clientul plătește o remunerație de baza avocatului și, dacă decizia instanței este favorabilă, acesta poate plăti un complement de rezulta avocatului. De reținut că este un complement de onorariu care se adaugă onorariului pentru timpul petrecut în vederea rezolvării cauzei sau la onorariului forfetar, dar onorariul complementar nu poate fi singura formă de plată. 

 

4.  Onorariul „pachet firme”. Cabinetul propune de asemenea pachete semestriale sau anuale care acoperă nevoile recurente ale societăților comerciale. Prin această formulă de onorariu, cabinetul de avocatura încercă să vină în ajutorul societăților prezentând avantajele unei predictibilități a cheltuielilor și implementarea unei politici de tarife preferențiale.   

 

Atunci când clientul beneficiază de o asigurare de protecție juridică în cadrul unui contract de asigurare, onorariile Cabinetului pot fi suportate, parțial sau integral, de către compania de asigurări.

 

Totodată, ca urmare a unui contencios în instanță, judecătorul poate decide rambursarea onorariilor condamnând partea adversa la despăgubirea cheltuielilor făcute (articolul 700 din Codul de procedură civilă si articolul 475-1 din Codul de procedură penală). Trebuie totuși știut că, de o manieră generală, sumele acordate nu acoperă decât parțial onorariile angajate.

 

În ipoteza întreruperii misiunii avocatului, onorariile sunt fixate în funcție de stadiul în care se afla procedura. 

 

Dacă clientul crede că avocatul nu a respectat angajamentele sale, acesta poate contesta onorariile adresânt o plângere Decanului baroului (Bâtonnier) sub forma unei scrisori recomandate cu aviz de primire. 

 

În conformitate cu prevederile articolelor L.612-1 și următoarele din Codul Consumatorilor, aveți posibilitatea, în caz de litigiu, de a face recurs în mod gratuit la un Mediator pentru drepturile consumatorilor de pe langa Consiliul Național al Barourilor (CNB) ale cărui coordonate de contact sunt : CNB, Médiateur à la consommation, 180 boulevard Haussmann - 75008 Paris.