RADU STANCU

Avocat au Barreau de STRASBOURG 

18 rue de Stockholm

 67000, Strasbourg, France 

téléphone : +33 (0)7 69 25 88 40 (France)

     +44 (0)730 587 637 (Roumanie)

e-mail: radu.stancu@email.com

n° Case :  245

radu stancu

avocat

docteur en droit

Enseignant des universités

domenii de practicĂ

Drept privat

01/04/2019

Drept privat

Cabinetul de avocatură pariziană vă oferă consultanță, vă asistă și vă reprezintă în toate etapele și în fata tuturor instanțele civile (Tribunal d’instance, Tribunal de grande instance, Juge de l’exécution, Cour d’appel) cu privire la următoarele domeniile practici:

Drept civil 

 • Dreptul contractelor, dreptul obligațiilor, contracte de închiriere, vânzări de bunuri mobile (mașini, obiecte de artă și bijuterii, etc.) și imobile (terenuri, apartament, etc.) ;
 • Dreptul răspunderii contractuale (neexecutarea obligațiilor contractuale sau greșita executare a acestora) ;
 • Răspunderea civilă în dreptul comun ;
 • Recuperare de creanțe civile.

 

Drept imobiliar

 • Negocieri de contracte, redactări de contracte, contencios civil;
 • Contracte de închiriere imobile pentru locuință, profesionale sau comerciale;
 • Dreptul de coproprietate asupra unui imobil;
 • Contracte de vânzare de imobile;
 • Dreptul construcțiilor de imobile.

 

 Dreptul asigurărilor

 • Asigurări individuale, cât și contracte de asigurări de viață ce vizează accidentele corporale și riscurile de boală: răspundere civilă, accidente de circulație, etc.
 • Contracte de asigurare contra daunelor cauzate de furt și diferite incidente, sau a daunelor provocate de apă, foc și dezastre naturale;
 • Contracte de asigurări profesionale contra riscurilor inerente exercitării unei activități profesionale: medicină generală sau de specialitate, chirurgie, construcții de imobile și lucrări publice, transporturi, etc.

 

 Dreptul familiei internațional

 • Divorț intre cupluri de naționalitate diferită;
 • Răpire internațională de minori;
 • Regimuri matrimoniale;
 • Succesiuni internaționale.