RADU STANCU

Avocat au Barreau de STRASBOURG 

18 rue de Stockholm

 67000, Strasbourg, France 

téléphone : +33 (0)7 69 25 88 40 (France)

     +44 (0)730 587 637 (Roumanie)

e-mail: radu.stancu@email.com

n° Case :  245

radu stancu

avocat

docteur en droit

Enseignant des universités

mandatul de arestare european

03/04/2019

mandatul de arestare european

S-a emis mandat de arestare european pe numele meu. Ce se întâmplă cu mine ?

Mandatul european de arestare (MEA) este, de fapt, o decizie judecătorească pronunțată de o autoritate judiciară a unui stat membru al Uniunii Europene (de exemplu, Franța) pentru arestarea și predarea de către un alt stat membru UE(de exemplu, România), a unei persoane căutate în scopul urmăririi penale, al executării unei pedepse cu închisoarea sau a unei măsuri de arestare preventiva.

 

Trebuie știut că mandatul de arestare european poate fi emis în lipsa unui mandat de arestare național.

 

Pot conduce la emiterea un mandat de arestare european, faptele penale pedepsite cu privare de libertate de un an sau mai multÎn ceea ce privesc sentințele sau măsurile pronunțate efectiv în Franța sau România, pragul este redus la patru luni de închisoare.

 

Cererea inițială de arestare și de predare a unei persoane căutate nu poate fi făcută decât printr-o hotărâre judecătorească pronunțată de un stat membru UE (de exemplu, Franța), pentru a fi executata într-un alt stat membru UE (de exemplu, România).

 

Cu toate acestea, statul de executare (România), înainte de a lua decizia de punere în executare a mandatului de arestare, are datoria de a verifica procedura și este obligat să refuze, potrivit legislației interne, extrădarea în următoarele cazuri:

 • Faptele ar putea fi urmărite sau judecate în România, iar acțiunea publică este stinsă prin amnistie ;
 • Persoana căutată a făcut obiectul unei decizii definitive în România sau într-un alt stat membru decât statul emitent al mandatului sau într-un stat terț, pentru aceleași fapte ca și cele pentru care a fost emis un mandat. Legislația europeană prevede condiția ca pedeapsa să fi fost executată sau este în curs de executare ori nu mai poate fi executată în conformitate cu legile de condamnare ;
 • Persoana căutată avea sub vârsta de treisprezece ani în momentul faptelor ce fac obiectul mandatului de arestare european ;
 • Faptele pentru care a fost eliberat MAE ar putea fi urmărite și judecate de către instanțele românești, iar prescripția pentru acțiunea penală sau pedeapsă este dobândită ;
 • Mandatul de arestare a fost emis în scopul urmăririi sau condamnării unei persoane pe motive de sex, rasă, religie, etnie, naționalitate, limbă, opinie politică, orientare sexuală sau situația acestei persoane este afectată de oricare dintre aceste motive ;
 • Faptele, atunci când nu se încadrează într-una din cele treizeci și două categorii de infracțiuni prevăzute de lege, nu constituie o infracțiune conform legislației europene.

 

Decizia definitivă care autorizează sau refuză predarea persoanei căutate trebuie, cu excepția unor circumstanțe speciale, să fie luată în termen de cel mult trei luni de la arestare.

 

Care sunt drepturile mele dacă sunt arestat ?

 

 • Persoana căutată prin MAE nu poate fi arestată decât după ce a fost ascultată de organele de cercetare penala și în prezența avocatului desemnat sau ales. De asemenea, dacă persoana nu înțelege limba țării în care a fost arestat, are dreptul la interprete și traducator ;
 • După arestare, persoana este informată în scris cu privire la MAE, precum și cu privire la faptul că trebuie să consimtă la predarea sa catre statul emitent (de exemplu în Franța) ;
 • Acordul său este acordat în conformitate cu legislația statului membru de executare (România) autorităților judiciare (de pildă, ofițerilor de poliție judiciara) ; 
 • Dacă persoana refuză predarea sa, trebuie să fie audiată de către autoritatea judiciară (judecător)Astfel, persoana trebuie să fie informată cu privire la consecințele consimțământului său și asupra naturii sale irevocabile. Cu toate acestea, consimțământul persoanei nu este necesar pentru ca mandatul să fie executat; are doar efectul de a accelera executarea acestuia ;
 • În momentul arestării sale în statul membru de executare, persoana care face obiectul unui mandat de arestare european, are dreptul de a informa despre privarea sa de libertate, si fără întârzieri nejustificate, autoritățile consulare ale statului al cărui resortisant este ;
 • Încă din momentul arestării sale, persoana care face obiectul unui MAE are dreptul de a comunica, fără întârzieri nejustificate, de exemplu cu un membru al familiei sale desemnat în prealabil de acesta.

 

Pot contesta decizia de extrădare ?

 

Situația diferă în funcție consimțământul de a fi sau nu predat .

Atunci când persoana a consimțit să se predea, decizia nu poate fi atacată.

Atunci când persoana a refuzat, decizia poate fi atacată.

 

În ultimii ani, în medie, persoana căutată a fost extrădată cu consimțământul său în termen de 14 zile de la momentul arestării și fără consimțământul său în mai puțin de 2 luni de la momentul arestării.